Društvo pohodnikov

Program – 2006

Pohodi v letu 2006:
7.1.2006 - Rogla-Pesek-Osankarica-Kot (5h)
21.1.2006 - Šmartno ob Paki-Gora Oljka-Vimperk-Polzela (3h)
22.1.2006 - Celje(Petriček)-Brnica-Hom-Petriček (3h)
29.1.2006 - Griže-Hom-Zabukovica-Bukovica-Migojnice-Griže (3h30min)
29.1.2006 - Poljčane-Boč-Pečica-Sladka gora-Dolga gora (4h30min)
8.2.2006 - 2.pohod  Žekovec-Mozirska koča(Golte)-Medvednjak-Žekovec (6h)
26.2.2006 - Štore-Celjski grad-Zagrad-Celjska koča-Tovsti vrh-Zagrad (4h)
12.3.2006 - Lopata-Sv. Jungrt-Galicija-Pernovo-Velika Pirešica-Plevna-Žalec (5h)
26.3.2006 - Poljčane-Ljubična-Nunska gora-Zupi(srečanje!)-Dolga gora (4h30min)
9.4.2006 - Rimske toplice-Aškerčevina-Stražnik-Kopitnik-Rimske toplice (3h45min)
23.4.2006 - Kranjski rak-Planina Kisovec-Mala planina-Velika planina-Kranjski rak (5h45min)
1.5.2006 - Žlajfa-Svetina-Celjska koča-Čater-Marija-Žlajfa (3h15min)
14.5.2006 - Zgornja Rečica-Kal-Zgornja Rečica (3h30min)
21.5.2006 - Vitanje-Brezen-Basališče(Paški Kozjak)-Gmajna-Vitanje (5h15min)
27.5.2006 - Železarski pohod Šentjur-Resevna-Javornik-Glažuta-Svetina (4h+1h30min)
27.5.2006 - Pohod “Po obronkih Dolge gore, Sladke gore in Zbelovske gore”
11.6.2006 - Jurklošter-Lisca-Praprotno-Jurklošter ( 6h )
17.6.2006 - Železarski pohod na Vodiško planino na Jelovici (organizator Kropa/Lesce) ( 4h )
25.6.2006 - Preval(“Pri Jagru”)-Partizanski vrh-Vrhe-Krvavica-Vrhe-Preval ( 7h )
9.7.2006 - Gornji grad(Lenart)-Lepenatka-Kal-Veliki Rogatec-Špeh-Lenart (5h )
16.7.2006 - Podvežak-Lastovec-Deska-Vodotočnik-Korošica-Inkret-Podvežak (5h30min)
23.7.2006 - Kamniška Bistrica(Žagana peč)-Kokrsko sedlo-Grintavec-Žagana peč (8h30min)
7.8.2006 - Dom na Osankarici-Sv. Trije kralji-Juhart-Črno jezero-Osankarica ( 3h )
19.8.2006 - Jelendol-Kofce-Veliki vrh-Kladivo-Planina Šija-Kofce ( 6h )
26.8.2006 - Celje-Tremarje-Šmohor-Laško (4h30min)
2.9.2006 - Železarski pohod Rudno polje-Tosc-Rudno polje (organizator Jesenice)( 7h )
9-10.9.06 - Zadnjica-Prehodavci-Vel. Špičje-Trigl. jezera-Pl. Jezero-Vogar-S.Fužina(8h+7h)
23.9.2006 - Železarski pohod Mislinja-Črni vrh-Ribniška koča-Kope ( 5h )
14.10.2006 - Pohod (23.000 korakov) Svetina-Glažuta-Mlakar-Vrunčev dom-Svetina ( 3h30min)
11.11.2006 - Litija-Preska-Gobnik-Moravče-Čatež (po Levstikovi poti) ( 5h30min)
11.11.2006 - Martinov pohod po Virštanjskih goricah ( 3h30min)
17.11.2006 - Abraham – našega pohodnika (v Zupijevi gorci)
2.12.2006 - Barbarin pohod ( 4h30min)
9.12.2006 - 3.Pohod po poteh osvoboditeljev STAREGA PISKRA (Celje-Šmartno) ( 3h )
26.12.2006 - Pohod Gorica pri Slivnici-Turno-Sv.Helena-Bukovje-Stopa-Voduce-Slivnica ( 3h )